Girişimci destekleri

TÜBİTAK Destekleri                                       

Teknogirişim Sermayesi Desteği              

KOSGEB Destekleri                         

 

İyi Yatırımcı Sunumu Örnekleri

How to pitch a VC Video

Airbnb: A $1.3 Billion-Dollar Startup's First-Ever Pitch Deck

The Best Startup Pitches Ever Seen

Mint.com Pitch Deck

 

Girişimcilikle İlgili Faydalı Bilgiler

500 startups

Girişimci El Kitabı, Garanti Bankası 

Forbes, Entrepreneurs 

Entrepreneur 

About.com, Entrepreneurs

Mashable, Startups

Inc. Startup

 

Yönetmelikler/Mevzuat

Dernekler Yönetmeliği

Dernekler Kanunu

Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmelik&Başvuru 

4059 Sayılı Kanun 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 

 

Resmi Kurumlar

Savunma Sanayi Müsteşarlığı                    

T.C. Başbakanlık                                              

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı      

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Basın Duyuruları 

 

Araştırma Enstitüleri

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 

Milli Kütüphane                                                                  

International Network for SMEs (INSME)                         

The United Kingdom Science Park Association (UKSPA) 

 

Mesleki ve Bilimsel Örgütler

Ankara Sanayi Odası (ASO)                         

Ankara Ticaret Odası (ATO)                      

İhracatı Geliştirme Merkezi            

İstanbul Sanayi Odası                                    

İstanbul Ticaret Odası                                   

Türkiye Muhasebeciler, Mali Müşavirler Odalar Birliği (TURMOB)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği          

 

Dernekler/Vakıflar

Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Derneği                      

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı