Yatırımcı Gizlilik Taahhüdü

Yatırımcı-Girişimci Buluşması Etkinliği Katılım Şartları

Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyen ve bu yönde çalışmayı kabul eden her gerçek veya tüzel kişi derneğimize üye olma hakkına sahiptir.

Derneğimize yapılan üyelik başvurusu üzerine, üye olmak isteyen kişi ya da kurum adına gelen temsilci kişi ile, yönetim kurulu görüşme talep eder. Yapılan yüz yüze görüşme sonucunda, yönetim kurulu, üyelik başvurusunu olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandırır. Üye, başvurusunun kabul edilmesi durumunda, kendinden istenen belgeleri getirmek ve giriş ücretiyle birlikte aidatı ödemekle yükümlüdür.

Gerçek ve tüzel kişi üyelikleri dışında kişiler, derneğe vermiş oldukları maddi ve manevi destek bakımından önemli bulundukları için; yönetim kurulu kararıyla onursal üyeler olarak da kabul edilebilirler.