Teknokent Teknoloji Yatırımcıları Derneği,

  • Ulusal Ar-Ge ve inovasyon politikaları ile ilgili görüş ve öneriler geliştirmeyi, etkin katılımlı uygulamalar ile yön gösterici olmayı,
  • Ar-Ge kaynaklı ve teknoloji tabanlı girişimciliği desteklemeyi, ülke teknoloji öngörüleri ve öncelikleri doğrultusunda yönlendirmeyi,
  • Ülkemizde teknoloji tabanlı girişimciliğe sağlanan finansman kaynakları seçeneklerinin artırılmasında etkin olmayı, bu amaçla teknoloji yatırımcıları ağlarının kurulmasını teşvik etmeyi ve desteklemeyi,
  • Teknoloji yatırımcıları ağlarının ülke genelinde kurumsallaşması sürecine etkin katılımı, bu amaçla başta etik kurallar olmak üzere gerekli düzenlemeleri hazırlamayı,
  • Sanayi ile üniversiteler arasında Ar-Ge odaklı işbirliğini arttıracak girişimlerde bulunmayı,
  • İnovasyon, teknoloji tabanlı girişimcilik hedefli olmak koşuluyla, yeni finansman seçenekleri de sunacak şekilde bölgesel kalkınma amaçlı çalışmalar geliştirmeyi, var olanlara katılmayı,
  • Toplumun yüksek teknoloji, AR-GE ve inovasyon konusundaki bilgi ve duyarlılığının artması için projeler geliştirmeyi,
  • Teknoloji tabanlı girişimciliğe, teknoloji yatırımcılığına ve inovasyon süreçlerine ilişkin eğitim programları düzenlemeyi, istihdam olanakları yaratılmasına destek olmayı, bu amaçla kamuoyu oluşturmayı,
  • İleri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin özellikle teknoloji tabanlı girişimciliğin finansmanı amacıyla ülkeye girişini hızlandıracak çalışmalara katkı sağlamayı, geliştirilecek süreçlere etkin katılımı,
  • ARGE, inovasyon, girişimcilik konularında üyeleri arasında her türlü bilgi alışverişi, dayanışma ve işbölümünü gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Temeli 1940’lara dayanan 1970’lerden itibaren Avrupa ve ABD’de yaygın olarak kullanılan ve bahsedilen ülkelerin ekonomilerine son derece önemli katkı sağlayan, şu an tüm dünyada internet kullanan her kişinin farkında bile olmadan yararlandığı Microsoft, Yahoo, Apple, Intel gibi dünya devlerinin kuruluşuna olanak sağlayan İş Melekleri Ağları, Teknokent Teknoloji Yatırımcıları Derneği ile birlikte Türkiye’de geleceğin sahibi Türk şirketlerine destek vermeyi hedeflemektedir.