Ürünün teknolojik ve ticarileşebilir olması, 

    • Prototipin çıkmaya hazır ya da çıkmış olması (proof of concept’i tamamlamış olması), 
    • Proje sahibinin, hali hazırda ya da yatırım alma durumunda tam zamanlı olarak işinin başında bulunması, 
    • İş fikrinin başka herhangi birinin Fikri Mülkiyet Hakları’nı ihlal etmiyor olması.

Projeniz bu özellikleri taşıyorsa, başvuru formunu doldururak, yatırımcıların karşısına çıkma şansı elde edebilirsiniz.