“Türkiye’deki ilk Melek Yatırımcı Ağı”

Teknokent Teknoloji Yatırımcıları Derneği (METUTECH-BAN), ODTÜ ve ODTÜ Teknokent tarafından geliştirilmiş, Türkiye’deki ilk Melek Yatırımcı Ağı uygulamasıdır.

METUTECH-BAN, başarılı gerçek veya tüzel kişilerin ‘yatırımcı’ olarak üye olabildiği ve özellikle teknoloji tabanlı girişimcilerle yatırımcılar arasında köprü kurmayı amaç edinen bir kuruluştur. “Teknoloji Yatırımcıları Ağı” yapılanması ile 2007 yılında ilk melek yatırımcılar derneğini başlatan METUTECH-BAN, yatırımcı ve girişimci ekosistemini oluşturmak amacıyla hem İş Melekleri’ni hem de yatırımcıları(bireysel veya kurumsal), çatısı altında buluşturmuştur.

Dünyada ‘erken dönem finansmanı sorunu’na çözüm olarak geliştirilen ve uygulanan iş melekleri, ABD ve Avrupa’da ağlar kurmakta ve gittikçe yaygınlaşmaktadır. Türkiye’de de girişimcilikle bilginin inovatif bir ürüne veya hizmete dönüştürülmesi; katma değeri yüksek işlerin başarılı olabilmesi adına yatırım desteklerinin önemi artmaktadır. Şubat 2013’te Hazine Müsteşarlığı tarafından yürürlüğe giren “Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmeliği” ile de, bireysel katılım sermayedarlarını teşvik etmek amaçlanmıştır.